Služby
Služby v elektrotechnice

           - projektování elektrických zařízení
           - realizace silnoproudých rozvodů VN/NN
                     - výstavba transformačních skříní VN/NN
                     - vnitřních silnoproudých instalací
                      (světelné, zásuvkové, motorické a hromosvod)
          - zpracování a provádění Řádu preventivní údržby
          - revize na zařízení VN a NN
Poradenské služby v elektrotechnice         

         
- výstavba elektroenergetického zařízení
             - energetické úspory související s odběrem elektřiny
             - optimalizace poplatků za elektřinu
             - technické řešení realizací staveb
             - zpracování dokumentací
             - energetické analýzy
             - vyhodnocení, sjednávání a upřesňování odběrových diagramů
             - uzavírání smluv mezi zákazníkem a dodavatelem

Cena stanoviska k vyjádření k sítím: 60 Kč

Rozvoj, realizace a provozování lokálních distribučních sítí NN/VN         
 
LDS
 
Provozní řád LDS